Türkiye Büyük Millet Meclisi’ Nin Açılış Bildirisi

21 Nisan 2018 11:08
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ Nin Açılış Bildirisi

23 Nisan 2018 Pazartesi günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…TBMM’nin açılışının 98’inci yıldönümü…

Bu vesileyle, Meclis’in açılışı için Heyeti Temsiliye adına   Mustafa Kemal Paşa’nın, 21 Nisan 1920 günü, Meclis’in açılışı için Kolordulara,  Bütün İllere, Bağımsız Sancaklara, Müdafaai Hukuk Merkez Kurullarına, Belediye Başkanlıklarına  gönderdiği bildiriyi hatırlatmak istiyorum.

***

1- Tanrı'nın yardımıyla Nisanın yirmi üçüncü cuma günü, cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

2- Vatanın bağımsızlığı, yüce Halifelik ve Padişahlığın kurtarılması gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan bu Büyük Millet Meclisinin açılış gününü cumaya rastlatmakla o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle birlikte, kutlu Hacı Bayram camisinde cuma namazı kılınarak Kuran'ın ve namazın nurlarından ışıklanılacak  ve güç kazanılacaktır. Namazdan sonra, Peygamberimizin kutlu sakalı ve kutsal sancak alınarak Meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Meclise girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. İşbu törende, Cami-i Şerif’ten başlayarak, Meclis binasına kadar, Kolordu Komutanlığınca askeri birliklerle özel  tören düzeni alınacaktır.

3- Bu günün kutsallığını pekiştirmek için bugünden başlayarak il merkezinde, Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleyeceği şekilde, hatim indirilmeye (Kuran'ın baştan sona okunması)  ve Buhari-i Şerif (Bu sanla tanınmış Buharalı hadis bilgininin kitabı. İçinde Hz.Muhammet'in sözleri ve buyrukları vardır.) okunmaya başlanacak ve Hatm-i Şerif’in son kısımları uğur getirsin diye, cuma günü namazdan sonra Meclisin toplanacağı yerin  önünde okunup bitirilecektir.

4- Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde, bu günden itibaren aynı şekilde Hatm-i Şerifler  indirilmesine ve Buhari-i Şerif okunmasına başlanacak, cuma günü ezandan önce minarelerde salâ verilecek; hutbe okunurken Halifemiz ve Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin mübarek adları anılırken, Padişah Efendimizin yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve bütün halkının bir an önce kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ayrıca dua okunacak ve Cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak yüce Hilâfet ve Saltanat Makamı ile bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen Millî Mücadele’nin önemini ve kutsallığını, milletin her ferdinin, kendi vekillerinden meydana gelmiş olan Büyük Millet Meclisi’nin vereceği vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verilecektir.

Daha sonra, Halife ve Padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selâmeti  ve bağımsızlığı için dua edilecektir. Bu dinî ve vatanî tören yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra, Osmanlı ülkesinin her yerinde, hükümet konağına gidilerek, Meclisin açılışından dolayı resmi kutlamalarda bulunulacaktır. Her yerde cuma namazından önce, uygun görülecek şekilde  Mevlid-i Şerif   okunacaktır.

5- Bu bildirinin hemen yayınlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her araca başvurulacak, hızla en uzak köylere, en küçük askeri birliklere, memleketin bütün teşkilât ve kuruluşlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır.

6- Yüce Tanrı’dan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur.

Heyeti Temsiliye adına Mustafa Kemal

***

ATATÜRK DİYOR Kİ:

“Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.”

 “Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olup, millet adına egemenlik hakkını kullanır.”

“Siyasi kuvvet, milli irade ve egemenlik milletin bir bütün halinde ortak kişiliğine aittir; birdir. Bölünemez, ayrılamaz ve devredilemez.”

“Memleket işlerinde, millet işlerinde, hakiki işlerde duyguya, hatıra, kardeşliğe ve dostluğa bakılmaz.”

“Memleket tam bir birliğe muhtaçtır. Sıradan politikacılıkla milleti parçalamak ihanettir.”

 

Ahmet AKYOL, YALOVA, 21 Nisan 2018

Kaynak : yalovamiz.com

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle