Yalova 2045

06.07.2021 10:45

Bu yılın Şubat ayında “ Yalova'nın 25 Yıllık Gelecek Perspektifi”  konulu  Yalova İl Özel İdaresi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkıları  ile rapor hazırlandı. Yalova  İl özel İdaremizin web sayfasından da ulaşabilirsiniz: http://www.yalovaozelidare.gov.tr/kurumlar/yalovaozelidare.gov.tr/Tasarim/haberler/2021/Yalovanin-25-Yili-Raporu/2_yalovanin_25_yillik_gelecek_perspektifi_raporu.pdf

86 sayfalık raporda dataya inilerek 2045 Yalova’sı hakkında bizlere ufuk açıyor. Geniş bir alanı kapsayan çalışmaya ben sadece nüfus yönüyle köşe yazımda yer vereceğim.

Evet gelelim sorumuza: Yalova 2045 yılında 600 bin nüfus öngörüsüne hazır mı?

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye, tarımdan hayvancılığa velhasılı hayatın tüm safhalarını kapsayacak bu yaklaşımda neredeyiz? Yalova bu değişim ve gelişime hazır mı? Ekonomik yönüyle de neredeyse arz ve talebin bir araya geleceği alanlar birkaç kat hem de kısa bir zaman periyodunda artacak. Sudan başlamak üzere altyapı ve üst yapıyı planlarken bu perspektif ile şimdiden doğru yaklaşım sergilenmelidir. 1/50.000 lik çevre düzeni planı aslında bu yönüyle  bir fırsat. Yalova’mıza kuşbakışı bakış ile neyin nerede ve nasıl olması gerekliliği yönüyle Yalova’mızın düşünen ve kendini bu kente adamış herkese rehber konumunda. Planlarımızı 25 yıl sonrasına göre yapıp bu plandaki  5-10-20 yıllık periyotlara bölüp, aslında maliyet ve çalışma alanlarının kısa dönemlere paylaştırıp sonrasında bütüne hizmet edecek sürecin devamıdır.

Herkes bireysel olarak da yaptığı işle ilgili  2045 Yalova’sında nerede olacağını aslında öngörmesi lazım. 25 yıl sonrasına kim kalır, kim kalmaz deyişinizi duyuyorum. 25 yıl öyle çok uzun ve ulaşılamaz bir zaman dilimi değil. Kendimden örnek vereyim. 51 yaşındayım ve 25 yıllık periyodu iki kere katladım. Göz açıp kapayıncaya kadar zaman akıp gitmedi mi? Şehirler için de bu şehirlerde yaşayan ve aidiyet hisseden herkesin ortak katkısı gerekiyor. Şeffaf ve katılımcı olarak karar almada her düşüncenin öneminin ve değerinin ne kadar önemli olduğunun daha fazla bilincinde olunmalıdır. Dolayısıyla eskilerin deyişi ile istişare ile alınacak kararlar en doğru kararlardır.

2045 Yalova’sında genç nüfusumuz bizim için çok kıymetli. Onlara sağlanacak istihdam ile şehrimizde kalacak gençlerimiz ilimize katma değer sağlayacaklar. Eğitimli ve donanımlı gençlerimiz ile Yalova’mız çevresindeki metropol illerle kısa zamanda rekabet edebilir duruma gelecek. Buna inanıyorum.

Yalova’mız her yönüyle çok güzel ve yaşam standardı yüksek bir il. Nefes alan Yalova’mızı gelecekte daha da iyi konumda olacak. Yalova’mız jeostratejik konumunun ve doğal güzelliklerinin yatırımcıların dikkatini çekmekte.İlimizin  kolay ulaşılabilirliği ve lojistik avantajları, güçlü sanayi kentlerine yakınlığı, TOGG gibi büyük ölçekli yatırım alanlarının yakınında kurulması yatırımcılar için cazibe merkezi . OSB’lerin önümüzdeki dönem oluşturacağı katkılar da iş ve istihdam açısından önemli fırsatlar sunacaktır. Tarım sektörü açısından da ilimiz verimli toprakları, lojistik avantajları, sanayi sektörü, süs bitkileri ve alternatif ürünler üretimi için yeni fırsat kapıları açma potansiyeli avantajlarımızdandır. Turizm sektörü açısından ilimizde  yeşil alan miktarının ve denize kıyı uzunluğunun fazla olması ve kaplıca ve sağlık turizmi potansiyeli yeni yatırım fırsatlarını sunmaktadır. Burada nüfus artışı  ilimizde ekonomik canlılığı destekleyecek özellikle hizmet sektörü için yeni fırsatlar sunacaktır.  Yatırımların artması ile doğru orantılı olarak  tüm eğitim kademelerinde eğitim kalitesinin arttırılması, eğitime erişimin kolaylaştırılması, eğitim sisteminin zenginleştirilmesi  gençlerimize ve çocuklarımıza yeni fırsatlar sunacaktır.

Önümüzde uzun bir süreç var. Yapılan ve yapılacak da çok şey var. “Sektör bazlı toplantı ve çalıştaylar , sektörel kapasite artırıcı eğitimler ve seminerler , Kurumsal dönüşüm bağlamında kapasite geliştirme çalışmaları, Kurumsal iletişim ve işbirliği stratejilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler , Yalova özelinde gençlere daha fazla mesleki eğitim kursları açılması , kapasite artırıcı eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi, özellikle insan kaynağı kapasitesini artırmaya yönelik kodlama ve yazılım gibi eğitimler açılması, Girişimcilik ve yenilikçilik (inovasyon) konularında ve özellikle de yeni meslekler ve eğilimler konusunda bilgilendirici çalışmalara ortam hazırlanması, inovasyon odaklı bir kültürü geliştirmeye ve kurumsallaşmalarına yönelik kurslara, seminerlere yer verilmesi  , küresel eğilimler  dikkate alarak tüm sektörlerin ürettiği mal ve hizmetlerin katma değerini artırmaya yönelik inovasyon, tasarım ve marka odaklı girişimler, bilgilendirici her türlü çalışmaların desteklenmesi,  sektör temsilcilerine ve aktif çalışan personele küreselleşme, bilgi ekonomisi, entelektüel sermaye ve girişimcilik gibi konularda farkındalık oluşturacak çalışmalara yer verilmesi “ gibi pek çok öneri raporda yer almış. Şahsen bende rapordaki öneriler, dezavantajlı yönler ve avantajlı yönler bakış açısı ile bir ufuk çizdi.

2045 Yalova’sına bizim ne katkımız olacak, ne dersiniz?

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle