Yalova Kent Konseyinde Yeni Dönem

15.10.2019 09:56

Yalova Kent Konseyi olarak  Ekim ayı sonunda yapılacak olan genel kurulla seçime gidiyoruz.Yasal mevzuat gereği yerel seçimlerden sonra Kent Konseyinde de seçim yapılır. Kent Konseyi başkanı ve yürütme kurulu üyelerinin belirleneceği seçimin Yalova’mız için  şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.Kuruluşundan günümüze Yalova Kent Konseyinde genel kurul delegeleri ve seçilmiş organlarında, kadın meclisi, gençlik meclisi ve yürütme kurulları ile komisyonlarında görev almış herkese teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği ve katkısı ile gelinen noktadan daha ileri seviyeye kent konseyimizi taşımak  hepimizin boynunun borcu.

Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan oluşum “ olarak tanımlanan Kent Konseyleri STK’ların ağırlıklı olduğu bir yapıya sahiptir. Aslında yukarıdaki dört satır bile pek çok konuyu kapsıyor. İşin özü “ Gönüllülük” esasına dayanması. Bu da daha güçlü ve etkin kılıyor Kent Konseylerini. STK’ ların gücü günümüzde tartışmasız. Hemen kamuoyunu oluşturmaları ve meydana gelen & gelebilecek problemler karşısında gerekli reaksiyonu göstermeleri açısından adeta Kent olabilmenin olmazsa olmazı.

Yürütme Kurulu üyeliğini dört dönemdir yaptığım Yalova Kent Konseyi , geçmişten beri süregelen çalışmaları ile ilimizde önemli fonksiyonu üstlenmiş konumdadır.Siyaset üstü olması daha güçlü kılmaktadır. Çünkü şehrin ortak aklının birleştiği bu yapıda en doğru görüş ortaya çıkmaktadır.

Yasal çerçevede Kent Konseylerinin görevlerini şu şekilde özetleyebiliriz:
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,


 1. c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
  ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığın, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
  d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
  e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
  f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalın kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
  g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
  h) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
  ı) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
  i) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

  Yukarıdaki yasal çerçeve Kent Konseyinin günlük yaşamımızda kentlilik bilinci adına çok kapsamlı yeri olduğunu gösteriyor. Elbette hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Burada Sivil toplum Örgütlerinin yanı sıra kamuyu temsil eden atanmışlarla birlikte oluşan Kent Konsey’leri bir şehre hizmet edebilmenin bence en güzel oluşumunu sergiliyor. Karşılık beklemeden Yalova’ya bir şeyler verebilenler için en güzel fırsat.
  Tüm Yalova’yı kucaklayarak, Yalova ortak paydası ve menfaatleri doğrultusunda “Eğriye eğri, doğruya doğru “ diyebilmenin yeri.

  Kent konseyleri sivil toplum örgütlerinin etkin katılımı, çalışma gruplarının artırılması ile artan ivmede çalışmalarını sürdürmekteler .Özellikle genç ve dinamik nüfus yapısının üzerinde durulmalıdır. Üniversite gençliğinin katacağı çok şey olacaktır. Yalova cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken toplumsal uyum ön plana çıkıyor. Yalova’mız büyüyen ve potansiyel olarak da belki 10 senede mevcut durumunun 2-3 katı büyümeye elverişli yapıya sahip. Bu potansiyeli ve enerjiyi düşünen-üreten bir yapıya dönüştürerek adeta ikinci bir Yalova’yı elde edeceğiz.Gelecekte, Yalova’mızda daha mutlu ve refah seviyesi artmış bireyleri ile ilimiz daha iyi noktaya gelecektir. Bu amaç doğrultusunda yeter ki Yalova ortak menfaatleri paydasında buluşulmaya devam edilsin.

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle