Gözüme Ve Aklıma Takılanlar

27.06.2022 09:18

GÜNAYDIN Değerli Okurlar,Dalgın dalgın gezinirken gözüme çarpan bazı vitrinlerdeki etiketsiz mallar, ister istemez aklıma konuyla ilgili kanun maddelerini getirdi.

Örneğin;

Kabul Tarihi: 24.6.1938 olan 3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine Dair Kanun’ un 2’nci maddesi: Belediye sınırları içinde perakende olarak satışa sunulan ticari mallara etiket taşıma zorunluluğu getirmiştir. Yine aynı kanuna göre, malın mahiyeti etiket veya işaret koymağa uygun olmayan hallerde ise halkın görebileceği bir yere liste asmak suretiyle de o malın mahiyeti ve fiyatı açıklanmalıdır.

Belediyeler bu kanun hükümlerini uygulamakla yükümlüdürler.

Bilindiği gibi, 7.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54’üncü maddesi de aynen şöyledir:

“ Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.”

“Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.”

“İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.”

“Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler.”

Gözüme ve aklıma takılanları paylaşmak istedim.

Genel kaidedir, “KURAL VARSA, UYGULANIR!”

Konu kuralların, yasaların, kanunların uygulanması iken, bir başka gözüme takılan konuyu da paylaşmak isterim.

Herhangi bir kafe, kapısının bulunduğu dar bir sokağa dört- beş masa birden kurabilir mi? Hem de kapısının önüne değil de, sokağın karşı kenarına…

Ya da herhangi bir esnaf, keyfi ve yasalara aykırı olarak kaldırımları işgal edebilir mi?

Tekrarlayalım, kanunlar neden var?

Gününüz aydınlık ve esenlik dolu olsun.

NE MUTLU TÜRK’ ÜM DİYENE!

Yorumlar (0) / Onay bekleyen (0)

Yorumunuz site yönetimi tarafından kontrol edildikten sonra görünecektir.

Yorum Ekle